Stećci – na listi svjetske baštine UNESCO-a

Stećci, bogato naslijeđe srednjovjekovne Bosne uklesano je, između ostalog, i u kamen – u 60 000 stećaka, ponegdje rasutih, a ponegdje grupisanih u brojne nekropole, širom zemlje.