Vaskrs – najveći hrišćanski praznik

Crvena boja je boja radosti jer označava pobjedu života nad smrću, i zato se jaja farbaju u crveno. Običaj je da se na Vaskrs ustaje rano, a ne valja zaspati prije ponoći jer će se u protivnom spavati čitavog ljeta i ništa se neće uraditi.