Aleksa Šantić – Zimsko jutro

  Aleksa Šantić – Zimsko jutro

  20367_323482431919_2170085_n

  Mostar – Stari most

  ZIMSKO JUTRO

  Svanu. Mujezin viče na munari:

  Salepčija se čuje: “Vrućo! Taze!”

  Otvaraju se gazdinske magaze

  I brave škripe i ćepenci stari.

  Poledica je. Zgureni metlari

  Trljaju ruke. NizMahalu Donju

  Po koji Turčin projaše na konju,

  A za njim stižu hrti i ogari.

  U berbernici skupljaju se age,

  Puše i srču kavu. Iz odžaka

  Po njima titra vatre crven laka,

  I okna suze od pare i vlage.

  Poneka cura s ibrikom, sva jedra,

  Na česmu pođe, i dok vjetar mete,

  Nanule klepeću o gole joj pete,

  I puna, zdrava tresu jojse njedra.

  U dugom ćurku pognuti, sa štapom,

  Trgovci kraču i nazivlju boga.

  Pokoji liska, polunagih noga,

  Na vjetru trči za razdrtom kapom.

  Prolaze krave i riču. S kantarom

  Već baždar čeka. U vrevi i buni

  Hljebar se krivi: “Somuni! Somuni!”

  I dalje čuči za mangalom starom.

  Sve življi biva sokak i raskršće,

  Pod teretima drumom škripe kola,

  Bič puca… Tegle, stenju kljusad gola,

  I hladno jutro nad Mostarom dršće.

  Aleksa Šantić