Almin Zrno, fotograf

Almin Zrno, fotograf

Ljubav prema fotografiji osjetio je rano priključivši se poznatom fotografskom klubu CEDUS, koji će ga uvesti u magični svijet njegove buduće profesije u kojoj će postati jedno od najutjecajnijih imena u Bosni i Hercegovini. Njegovu karijeru prožimaju različiti fotografski izričaji. Nakon godina uspješnog bavljenja novinskom fotografijom svoju pažnju počinje usmjeravati prema aktu i portretima.