Arheološko iskopavanje na lokalitetu Markov kamen kod Zenice

  Arheološko iskopavanje na lokalitetu Markov kamen kod Zenice

  Od 10. do 16. oktobra trajalo je arheološko iskopavanje na lokalitetu Markov kamen kod Zenice.

  Foto: Eko Tvrtkovac

  Projekat je realiziralo ekološko udruženje EkoTvrtkovac sa svojim prijateljima, te profesor Edin Bujak i studenti sa Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

  Iskopavanja su vršena u Eko parku Postojan u sklopu kojeg se nalazi i ova lokacija, gdje ima još jedna interesantna nekropola Grebak za istražiti, te kao veliki a možda i najveći turistički potencijal grada Zenice sa uključenjem lokaliteta dovišta Lastavice.

  Prilikom istraživanja, iskopano je i pregledano cca 40 kubika rahle zemlje na površini od 36+4 kvadrata zemlje. Pronađeno je sedam grobova sa skeletnim ostacima različite starosti, okrenutih na razne strane svijeta. Dva skeleta su bila u drvenim sanducima koji su protokom vremena ugljenisani. Također su pronađena dva kamena bloka, oba vjerovatno odlomljena od većeg predmeta, kao i nekoliko sitnih predmeta. Svi uzorci su uzeti i predati Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo gdje će se izvršiti antropološka analiza, odontološka analiza i na kraju će se uraditi genetička analiza svih ostataka. Ove analize će biti urađene besplatno, jer će biti rađene u sklopu drugog projekta gdje se radi genetička analiza naših predaka.

  Na lokalitetu će biti postavljena adekvatna info tabla nakon dobijanja spomenutih rezultata na lokalitetu Markov kamenu da svjedoči i daje informaciju o radovima najljepšeg kraja grada Zenice.