Beč postaje grad žena

  Beč postaje grad žena

  U velikom se dijelu svijeta žene još uvijek moraju boriti za ravnopravnost, a često i za osnovna ljudska prava, poput prava na obrazovanje i rad.


  U Beču su te razlike čak i u odnosu na ostatak Austrije puno manje. Tako razlika u plaćama žena i muškaraca iznosi 20 posto.

  Razlog tome je zasigurno i to što se bečka gradska uprava zalaže za ravnopravnost žena. Tako je od 100 gradskih zastupnika 37 žena, a od ukupno sedam članova Bečkog magistrata čak je pet žena.

  Grad Beč se i prilikom planiranja grada, javnog prostora te stambenih projekta obazire na posebne potrebe žena, što je veoma važno ako se uzme u obzir da žene čine 51,5 posto stanovništva glavnog grada Austrije.

  Od 1992. do danas realizirana su tri stambena projekta prilagođena potrebama žena, a i prilikom uređenja parkova i javnih igrališta više se pažnje posvećuje ženskom izboru aktivnosti na otvorenom.

  Očekivani životni vijek žena u Beču također je duži. Žene u pravilu dožive 83 godine života, a muškarci 78 godina.

  Žene u Beču i po obrazovanju prestižu muškarce, pa je tako na bečke fakultete upisano 53 posto žena tj. njih više od 100.000.

  Današnji dan je povod da se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ljepšeg pola, a statistika Beča je zasigurno primjer da su se u tim poljima žene uspjele izboriti za svoja prava, prenosi Eurocomm-PR Sarajevo, predstavništvo Grada Beča u Sarajevu.