BiH bi mogla dobiti tri nova zaštićena područja

Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOiT) pokreće inicijativu proglašenja novih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine. Do kraja godine očekujemo proglašenje Bare Tišina, Bare Starača i Okresanice na Majevici, kao tri nova zaštićena područja u FBiH.

Foto: Pixabay/ herbert2512

Močvarno-barski kompleks Tišina kod Bosanskog Šamca sačinjavaju bare i močvare Mala Tišina, Velika Tišina, plavna livada Odmut i kanal Žandrak sa okolnim poplavnim šumama, što predstavlja jedno od danas malobrojnih kontinentalnih prirodnih vlažnih staništa u plavnom području rijeke Save u BiH, koje je važno stanište za brojne vrste biljnog i životinjskog svijeta sa Aneksa EU Direktive o staništima i Direktive o pticama, ali i važan faktor zaštite od poplava.

Starača zbog prirodnog potencijala i prebogate koncentracije bioraznolikosti te broja vrsta ptica na barskom području slovi i kao posavski “Kopački rit”. 

Kao zaštićeno područje naći će se i Okresanica na planini Majevici u Tuzlanskom kantonu gdje je još prošle godine započeta izgradnja istoimenog sportsko-rekreativnog centra.

Proglašenje zaštićenim područjima očekuje se do kraja godine, nakon čega se može očekivati i revitalizacija ovih područja.

Iz USAID-a poručuju da nije samo važno očuvati prirodne dragulje, već i podići svijest o zagovaranju zelenih inicijativa, za sve buduće generacije, te dodaju da se trebamo sjetiti da imamo i druge bisere poput Livanjskog polja, botaničkog rezervata Mediterranetum Neum, planine Zvijezde, Treskavice, Visočice, Bjelašnice, Igmana, kanjona Rakitnice, ali i mnoga druga područja koja čekaju zaštitu već godinama.

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content