BiH Bucket List Challenge Pravilnik

Na osnovu člana 229. Zakona o obligacionim odnosima (“Službene novine FBiH”, br. 29/2003 i 42/2011) “Arterija” Društvo sa ograničenom odgovornošću za promociju, marketing i izdavaštvo raspisuje:

JAVNI OGLAS

za BiH Bucket List Challenge

Članak 1. – Predmet

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za nagradni konkurs “BiH Bucket List Challenge”. Priređivač obećaje nagrade za deset najuspješnijih učesnika koji ispune uslove definisane u ovom oglasu. 

Članak 2. – Naziv i sjedište priređivača

Priređivač BiH Bucket List Challenga  je ARTERIJA d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, Kralja Tvrtka 9, 71000 Sarajevo, ID broj: 4202254320001, (u daljnjem tekstu: ARTERIJA d.o.o. ili Priređivač).

Članak 3. – Trajanje i mjesto održavanja

“BiH Bucket List Challenge – Upoznaj Bosnu i Hercegovinu kroz 100 izazova” (u daljnjem tekstu: Challenge) traje od 12.06.2023 do 19.09. 2023. godine na području Bosne i Hercegovine. Nagradna igra će se održavati putem Instagram profila (https://www.instagram.com/furaj.ba/) i web stranice Furaj.ba (https://furaj.ba/).

Članak 4. – Cilj BiH Bucket List Challenga

Cilj Challenga je da širimo pozitivne priče i da radimo na promociji Bosne i Hercegovine. Napravili smo sveobuhvatnu listu destinacija koje svako ko živi u BiH treba barem jednom posjetiti. Pored destinacija, izazovi uključuju aktivnosti poput raftinga, i planinarenja, te degustaciju bh. delicija, skupljanje smeća u prirodi, sadnju drveća i putovanja vozom, čime doprinosimo postizanju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da će ovaj Challenge biti relevantan dugo vremena i da će se koristiti kao referenca za šta se sve treba posjetiti i uraditi u našoj zemlji. Ipak, da bismo privukli što veći broj učesnika pripremili smo nagrade za 10 najuspješniji učesnika u prvih 100 dana. Svi učesnici koji završe svih 100 izazova (u periodu od godinu dana od početka Challenga) dobit će simboličnu diplomu sa kojom se mogu pohvaliti da su zaista upoznali prirodna i kultrno-historijska bogatstva Bosne i Hercegovine.

Članak 5. – Uslovi sudjelovanja u BiH Bucket List Challengu

Pravo sudjelovanja i osvajanja imaju svi građani s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koji su korisnici Instagrama, koji prate Furaj.ba Instagram profil i koji prihvate pravila i uvjete učestvovanja u „BiH Bucket List Challenge“, osim uposlenika Furaj.ba i članova njihove uže obitelji, te sponzora i članova njihovih porodica.

Challenge se održava na društvenoj mreži Instagram no niti na koji način nije povezan s Instagramom te, Instagram nije njegov pokrovitelj.

Članak 6. – Način sudjelovanja u BiH Bucket List Challengu

Kako bi učestvovali  u BiH Bucket List Challengu, učesnici su dužni:

 • Registrovati se na stranici furaj.ba 
 • Zapratiti profil furaj.ba na instagramu
 • Kreirati #bihbucketlistchallenge story highlight na svom instagram profilu (profil mora biti otvoren za javnost) . 
 • Na svoj story u periodu trajanja nagradne igre trebaju objavljivati fotografije koje se odnose na listu izazova. Lista 100 izazova je objavljena na stranici furaj.ba i uz svaki izazov je objavljen tekst sa uputama kako stići do destinacije i/ili obaviti dati izazov. 

Dozvoljeno je objaviti i fotografije koje su ranije napravili. Na fotografiji i/ili u opisu fotografije obavezno je: 

 • Tagovati Instagram profil @furaj.ba
 • Staviti hashtag #bihbucketlistchallenge ili istoimeni sticker
 • Naznačiti broj izazova (npr. #45 ili br. 18) koji se ispunjava u toj fotografiji i/ili lokaciju

Na fotografijama ne mora biti Učesnik ali po proglašenju dobitnika nagrada Učesnik će morati dokazati da je lično ispunio/la izazov time što će poslati fotografiju na kojoj se i oni nalaze.

Članak 7. – Pravila za učesnike Challenga 2021

Učesnici koji su se registrovali u 2021. godini imaju prvo učešća i ove godine. Dozvoljeno je koristiti iste fotografije, ali se zbog izmjena u redoslijedu izazova i drugim manjim izmjenama pravila, mora napraviti novi highlight i sve fotografije ponovo objaviti u skladu sa svim uputama iz Članka 6. ovog oglasa.

Pobjednici prethodnog izdanja Challenga moraju ispuniti najmanje 20 dodatnih izazova kako bi se kvalifikovali za učešće u Challengu ove godine.

Članak 8. – Objava sadržaja

Priređivač Nagradnog natječaja ima pravo korištenja priloženih fotografija i objave naziva Instagram profila Sudionika na svim svojim internet stranicama, društvenim mrežama i publikacijama.

Članak 9. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Za osvajanje nagrade nije potrebno ispuniti sve izazove. Deset učesnika koji ispune najviše izazova će osvojiti neki od turističkih aranžmana koje smo obezbijedili u saradnji s našim sponzorima (definisane u članku 12. ovog oglasa).

Članak 10.

Ukoliko bude više učesnika sa ispunjenim jednakim brojem izazova u periodu od 100 dana, presuđujući će biti kvalitet fotografija ili videa. Odluku donosi redakcija Furaj.ba.

Članak 11. – Objava rezultata Nagradnog natječaja

Kontrola dobitnika nagrada obavit će se najkasnije 26.09.2023. u ARTERIJA d.o.o., i rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na Instagram profilu i web stranici Furaj.ba.

Članak 12. – Nagrade

 • 5 noći sa doručkom za dvoje u hotelu Vapore u Neumu   
 • 5 noći sa doručkom za dvoje u hotelu Ibis u Sarajevu  
 • 5 noći sa doručkom za dvoje u hotelu HA MOSTAR
 • 3 noći sa doručkom za dvoje u Bihaću u hotelu Emporium 
 • 3 noći sa doručkom za dvoje u hotelu Monti na Igmanu 
 • 1 informativni let sa SBA FLIGHT SCHOOL
 • 2 noći + rafting sa agencijom Visit Konjic
 • 3 noći za dvoje u Glamping Bagrem
 • 2  noći za dvoje u Hobbiton kućicama
 • 2 noći za dvoje u Trehouse Bosnia

Članak 13. – Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici nagrada biti će kontaktirani putem službenog Instagram profila od strane Priređivača Challenga najkasnije 24h nakon objave dobitnika. 

Sudionici se obvezuju biti dostupni Priređivaču putem kontakta koji dostave Priređivaču nakon objavljivanja rezultata Nagradnog natječaja i na profilu sa kojim su učestvovali u natječaju.

Članak 14.

Priređivač preuzima obvezu dostave nagrada na kućnu adresu u roku od 30 (trideset) dana od završetka natječaja. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako Dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog objektivnih razloga ili više sile. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu Dobitnika u roku 30 (trideset) dana od završetka natječaja, a Dobitnik se u roku od narednih 60 (šezdeset) dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za ne primitak nagrade.

Članak 15.

Nagrade, odnosno turistički aranžmani se mogu iskoristiti najkasnije do 30. juna 2024 i isključivo u dogovoru sa davaocima usluga.

Članak 16. Način upoznavanja sudionika s Pravilima nagradnog natječaja

Pravila challenga biti će objavljena na našem web portalu furaj.ba. 

Članak 17. Porezi i naknade

Dobitnici ne snose nikakve  poreze, obveze, troškove slanja poštom ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 18. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Članak 19. Diskvalifikacija pojedinih sudionika

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, u sljedećim slučajevima:

 • Ukoliko poslane slike ili tekstovi nisu u skladu s definiranim smjernicama ovog Pravilnika.
 • Ukoliko Sudionik prekrši ova Pravila ili ostavi netačne lične podatke prilikom davanja saglasnosti.
 • Ukoliko jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Bih Bucket List Challenga.
 • Ukoliko tekstovi i eventualne fotografije nisu u skladu s kućnim redom stranice.
 • Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune lične podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 24 (dvadeset četiri) sata.
 • Ukoliko se utvrdi da je Sudionik pokušao varati i/ili koristio tuđe fotografije kao svoje.
 • Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja. 

Članak 20. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content