Bosanska Krupa će dobiti status grada

  Bosanska Krupa će dobiti status grada

  Bosanska Krupa će dobiti status grada nakon što je Federalna vlada prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu koju je podnijela sadašnja općina.

  Foto: Općina Bosanska Krupa

  “Općina Bosanska Krupa ima bogato kulturno­historijsko i prirodno naslijeđe, te da je njeno područje bilo naseljeno još u prahistoriji. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je Tvrđavu, Stari grad Jezerski i Filijalnu crkvu Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi proglasila nacionalnim spomenicima”, navodi se u inicijativi trenutne Općine.

  BOSANSKA KRUPA – KRAJIŠKA LJEPOTICA KOJA JE DOBILA IME PO DJEVOJCI

  Tako je Federalna vlada utvrdila da Bosanska Krupa ispunjava uslov da gradom bude proglašena kao općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, dok je Federalno ministarstvo pravde određeno kao nosilac izrade nacrta zakona.

  Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za donošenje zakona o promjeni imena naseljenog mjesta Trebimlja u naseljeno mjesto Trebinja u Općini Ravno zbog toga što inicijativa ne sadrži obrazloženje iz kojeg je vidljivo da je provedena potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana, te da nisu navedeni razlozi zbog kojih je tražena promjena naziva.