Brojni događaji povodom godišnjice Bauhausa u Njemačkoj

  Brojni događaji povodom godišnjice Bauhausa u Njemačkoj

  Mnogobrojni projekti kampanje #CelebratingBauhaus otvaraju različite perspektive na 100 godišnjicu Bauhausa u Njemačkoj i širom svijeta.

  Mette Willert/Littlemycph

  Festival povodom otvaranja obljetnice

  Povodom jubilarne godine tokom koje se obilježava 100 godina Bauhausa širom Njemačke se organiziraju mnogobrojne aktivnosti u saradnji s berlinskom Umjetničkom akademijom. U fokusu su projekti koji se bave legendarnom Bauhaus pozornicom.

  Pod pokroviteljstvom predsjednika Savezne republike Njemačke 17. Januara je započeo devetodnevni festival kojem je za cilj bio obnoviti duh Bauhaus festivala s umjetnicima iz čitavog svijeta. Umjetnički pravac festivala povjeren je poznatom dramaturgu i kustosu Bettine-Wagner-Bergelt.

  Velika izložba u jubilarnoj godini

  Tri velike izložbe organizirane povodom godišnjice u 2019. godini prenose historiji Bauhausa, posebnosti njegove arhitekture i dizajna interijera. Ovom prilikom će po prvi puta biti prikazan dio Bauhaus kolekcionarskog blaga, dizajnerskih klasika i eksperimenata forme.

  Berlin: 6. septembra 2019. – Berlinska jubilarna izložba Bauhaus arhiva / Muzej interijera u Berlinskoj galeriji s naslovom „Original Bauhaus“ je izložba posvećena odnosu unikata i serije, originala i reprodukcije. Posjetitelji će vidjeti klasike dizajna kao i današnje replike Bauhaus djela i odgovore savremenih umjetnika na ikone modernizma.

  Dessau: Bauhaus Dessau će od 8. septembra 2019. u novom Bauhaus muzeju u Dessau prikazati izložbu u kojem je Bauhaus kao polje eksperimenta za modernu kulturu praktičnog života stavljen u fokus izložbe ,,Bauhaus zbirka“. Različiti Bauhaus proizvodi kao što su tipografije, svjetiljke, namještaj, tapete ili tekstil predstavljaju danas prirodni dio našeg svakodnevnog života. Oslanjajući se na ovo svakodnevno iskustvo izložba omogućava stvarni doživljaj Bauhaus kulturnog naslijeđa u 21. stoljeću.

  Weimar: 6. aprila 2019. počeo je izložbeni ciklus u novom Bauhaus muzeju Weimar: Jubilarna izložba „Bauhaus je iz Weimara“ stavlja osnivanje Bauhausa u pokret modernizma te stavlja svjetlost na utjecaj osnivača Waltera Gropiusa.

   

  100 godina Bauhausa: ostali termini i izložbe

  09.11.18 – 10.03.19 Bauhaus i Amerika. Eksperimenti svjetlosti i pokreta Münster
  19.01.– 14.04.19 „Modernizam na Maini 1923. – 1933. Frankfurt na Maini
  02.03. – 02.06.19 Heimo Zobernig. Soba za demonstracije Dresden
  15.03. – 10.6.19 Bauhaus imaginista Berlin
  06. – 07.04.19 Vikend otvaranja – Bauhaus Muzej Weimar i Nov Muzej Weimar
  27.04.– 04.08.19 Između utopije i podešavanja – Bauhaus u Oldenburgu Oldenburg
  28.04. – 31.12.19 Peter Behrens – Umjetnost i tehnika Oberhausen
  07.06. – 20.10.19 Weissenhof City – Od povijesti i sadašnjosti do budućnosti jednog grada Stuttgart
  06.09.19 – 02.02.20 Jednostavno groteskno Mainz
  06.09.19 – 27.01.20 Original Bauhaus – Bauhaus – Arhiv / Muzej interijera Berlin
  08.09.19 Otvaranje Bauhaus Muzeja Dessau
  27.09.19 – 12.01.20 Amater. Od Bauhausa do Instagrama Hamburg
  26.10.19 – 12.01.20 Nepoznata Moderna 2019. – slike grada – grad u slikama Cottbus
  15.11.19 – 01.03.20 Karte Bauhausa– Europski projekt Stuttgart

  Ostale događaje i informacije možete pronaći na:

  www.bauhaus100.de i www.germany/travel/bauhaus.