Čelnici najvećih sarajevskih hotela: Grad značajno doprinio njihovom poslovanju i turističkom rastu...

    Čelnici najvećih sarajevskih hotela: Grad značajno doprinio njihovom poslovanju i turističkom rastu u BiH

    Svi hotelski kapaciteti u glavnom gradu BiH bili su popunjeni tokom proteklih praznika, ali i u danima prije njih, a Sarajevo je privuklo desetine hiljada turista iz Evrope, regije Balkana i sa Bliskog istoka – istaknuto je danas na sastanku gradonačelnika Abdulaha Skake sa čelnim ljudima najvećih hotela u Sarajevu. Očekuje se da će zvanični podaci potvrditi da je 2018. godina bila turistički najuspješnija u pogledu broja turista i noćenja.

    Gradonačelnik je organizirao sastanak sa nekim od ključnih ljudi zaslužnih za razvoj turizma i hotelijerstva u Sarajevu, kako bi razmotrili rezultate i efekte promocije glavnog grada u najpoželjniju novogodišnju destinaciju u regiji. Razgovarano je o mogućnostima unaprjeđenja ponude, širenja smještajnih kapaciteta i ulozi Grada Sarajeva u stvaranju povoljnijih uvjeta za snažnije ekonomske efekte i razvoj.

    Gosti su konstatirali da su brojne aktivnosti koje Grad poduzima pozitivno doprinijele njihovom poslovanju i turističkom rastu u BiH.

    Naveli su kako očekuju snažniji angažman i viših nivoa vlasti u budućnosti, te potvrdili da su spremni intenzivirati saradnju sa glavnim gradom BiH. To se posebno odnosi na predstojeće velike događaje u Sarajevu kao što je Evropski olimpijski festival mladih EYOF početkom idućeg mjeseca.