Dani otvorenih vrata Saburine kuće

  Dani otvorenih vrata Saburine kuće

  Općina Stari Grad Sarajevo organizuje “Dane otvorenih vrata Saburine kuće”.

   

  Zainteresovani građani moći će posjetiti Saburinu kuću (ulica Saburina br.6, MZ Sumbuluša) , od 13-17.augusta, od 09-16,00 sati, i upoznati se sa njenim nastankom i historijatom kroz obilazak kuće sa kustosom.

  Posjetioci će biti u prilici upoznati se sa kulturom stanovanja tog perioda, vidjeti autentične begovske nošnje kako bi što vjerodostojnije prikazali običaje koji su se u kući nekada provodili, ali i druge predmete iz osmanskog perioda.

  Ovaj projekat Općina Stari Grad pokreće kako bi građanima otvorila vrata Saburine kuće i predstavila im ovaj nacionalni spomenik.

  Saburina kuća, nacionalni spomenik koji je izgrađen u 18. stoljeću kao porodična kuća Sabura, stare sarajevske esnafske porodice kazandžija i trgovaca kazandžijskom robom, zahvaljujući Općini Stari Grad je 2014. godine restauriran i ponovo otvoren.