Dino Merlin “Da se kući vratim”

  Dino Merlin “Da se kući vratim”

  Mogu li Bože da živim još samo jedan dan
  Još jednom sunce nad Bosnom da ugledam

  Mogu li Bože da živim još samo jedan dan
  Još jednom sunce nad Bosnom da ugledam
  Mogu li rijeku na izvor da vratim
  Pošteno svaki grijeh da platim
  Mogu li Bože da živim još samo jedan dan

  Šta mi to noćas može biti utjeha
  Još jedna zora sviće bez dragog osmijeha
  Može li gnijezdo naći ptica
  Može li dom svoj naći izbjeglica
  Mogu li Bože da živim još samo jedan dan

  Pa da se kući vratim, tamo me manje boli
  Tamo me neko čeka, tamo me još neko voli
  Da se u Bosnu vratim, da me tuga mine
  Lakše je bez sudbine nego bez domovine

  Šta mi to noćas može biti utjeha
  Još jedna zora sviće bez dragog osmijeha
  Može li gnijezdo naći ptica
  Može li dom svoj naći izbjeglica
  Mogu li Bože da živim još samo jedan dan

  Pa da se kući vratim, tamo me manje boli
  Tamo me neko čeka, tamo me još neko voli
  Da se u Bosnu vratim, da me tuga mine
  Lakše je bez sudbine nego bez domovine