Evropski gradovi protiv platforme Airbnb

  Evropski gradovi protiv platforme Airbnb

  Gradovi Beč, Amsterdam, Barselona, Lisabon, Minhen i Pariz formirali su Alijansu evropskih gradova Allianz Eurocities protiv internet platforme za iznajmljivanje stanova Airbnb koja je prošle godine samo u Austriji zabilježila milion korisnika. 

  Tim povodom predstavnici saveza sreli su se u Minhenu 17. oktobra 2019. godine. Inicijativa evropskih gradova želi da sve digitalne platforme preuzmu pravnu odgovornost, izvršavaju svoje pravne dužnosti i vrše razmjenu podataka tamo gdje je ona neophodna.

  Trenutno važeća pravila Evropske unije nastala su 2000. godine odnosno starija su osam godina od platforme Airbnb i njenog poslovnog modela. Bečki gradski odbornik Peter Florianschütz jedan je od stručnjaka koji pripremaju stavove o ekonomiji dijeljenja koji će biti predstavljeni pred Evropskom komisijom u Briselu kako bi se za internet platforme pripremila nova pravila. To bi bio prvi korak u stvaranju političkog i pravnog okvira za regulisanje digitalne privrede.

  Beč je pregovore sa platformom Airbnb prekinuo još krajem prošle godine zbog naplate boravišnih taksi. Iako je Grad Beč u početku odlučio u korist građana prigrliti Uber i Airbnb, gradska uprava je ustanovila da mnogi poduzetnici ne poznaju pravne okvire. Airbnb je odbio automatsko pružanje podataka o naplati boravišnih taksi, ali prekid pregovora nije uticao na one iznajmljivače koji poštuju zakonske obaveze.

  Naime, boravišne takse treba da uđu u gradski budžet i svi vlasnici smještaja dužni su da imaju poseban račun za njihovu naplatu. Osim toga mora biti provedena i kontrola soba, moraju se plaćati porezi, a dodatno se na mjesečnoj bazi bečkom Uredu za statistiku moraju slati i podaci o broju noćenja. Svaka adresa koja nudi smještaj mora biti prijavljena, jednako kao i platforme koje nude ovakav oblik smještaja.

  U međuvremenu platforma Airbnb marljivo radi na svojoj ekspanziji zato što se u sljedećoj godini priprema da izađe na berzu.

  S obzirom na to da putem platforme kao što je Airbnb stanodavci mogu više zaraditi, sve glasnije se čuju pritužbe da je u centru grada malo stanova koji dugoročno mogu da se iznajme. Neki predstavnici alijanse tvrde da gradovi na ovaj način gube svoj duh budući da na primjer u Parizu četvrtina stanova u centru isključivo služi iznajmljivanju preko internet platformi. Više gradova je pokušalo da vlasnicima ograniči broj dana godišnje za iznajmljivanje smještaja. U Minhenu ovo ograničenje iznosi 8 sedmica, a u Francuskoj je širom zemlje dozvoljeno iznajmljivanje u trajanju od 120 dana. Bečka turistička organizacija Wien Tourismus sugerisala je limit od 90 dana, ali dati prijedlog još uvijek nije stupio na snagu.