IMPRESSUM

Arterija d.o.o.

Kralja Tvrtka 9, 71 000 Sarajevo

Tel. 00 387 33 208-818

 

Osnivač i direktor:

Emira Azganović

Urednica:

Semra Hodžić

 Saradnici:

Samra Višnjić

Abela Purivatra

Faruk Čaluk

Ivana Dukčević

 

  Prevod na engleski

Dženita Pašić