IMPRESSUM

Osnivač i direktor:

Emira Azganović

Novinar:

Samila Ivković

 Saradnici:

Abela Purivatra

Faruk Čaluk

Ivana Dukčević

 

  Prevod na engleski

Dženita Pašić

SMART prevođenje i edukacija

 

error: Content copying is disabled. Thank you for not doing it.