IMPRESSUM

Osnivač i direktor:

Emira Azganović

Novinar:

Samila Ivković

 Saradnici:

Semra Hodžić

Samra Višnjić

Abela Purivatra

Faruk Čaluk

Ivana Dukčević

 

  Prevod na engleski

Sanida Gušić