IMPRESSUM

Arterija d.o.o.

Kralja Tvrtka 9, 71 000 Sarajevo

Tel. 00 387 33 208-818

Osnivač i direktor:

Emira Azganović

Redakcija:

Elma Zećo

Samra Višnjić

Emina Ljubijankić

 Saradnici:

Semra Hodžić

Afan Abazović

Abela Purivatra

Faruk Čaluk

Ivana Dukčević

Fotograf:

Irfan Redžović

  Prevod na engleski

Dženita Pašić

Ajla Pervan

DTP:

Sandra Ozimica