IMPRESSUM

Osnivač i direktor:

Emira Azganović

Urednica:

Semra Hodžić

 Saradnici:

Samra Višnjić

Abela Purivatra

Faruk Čaluk

Ivana Dukčević

 

  Prevod na engleski

Dženita Pašić