Kome prijaviti osobe koje se ne pridržavaju odluke o samoizolaciji.

  Kome prijaviti osobe koje se ne pridržavaju odluke o samoizolaciji.

  U cilju prevencije pojave zaraze koronavirusom u Kantonu Sarajevo, na zvaničnoj web stranici Vlade Kantona Sarajevo, objavljeno je da možete prijaviti policiji sve osobe koje se ne pridržavaju odluka o samoizolaciji.

  Policiju možete kontaktirati na sljedeće brojeve telefona:

  PS Stari Grad – 033 283 105 i 033 441 913,

  PS Centar – 033 283 205, 033 283 206,

  PS Novo Sarajevo – 033 283 305, 033 616 723,

  PS Dobrinja – 033 407 954, 033 407 955,

  PS Novi Grad – 033 451 211, 033 450 050,

  PS Rajlovac – 033 407 220,

  PS Ilidža – 033 623 454, 033 234 261,

  PS Trnovo – 033 439 096, 033 439 000,

  PS Hadžići – 033 255 674, PS Ilijaš – 033 475 459,

  PS Vogošća – 033 580 800, 033 580 803.

  Sve prijave su anonimne.