Kuća muzike

    Kuća muzike

    Kuća u obliku klavira smještena je u  Huainan, u Kini. Ova kuća ima dva dijela, violinu i klavir. Violina sadrži stepenice i lift  koje vode do glavnog dijela  (klavira). Ova nevjerovatna kuća nije napravljena samo zbog ljubitelja muzike i umjetnosti, već i zbog poboljšanja lokalne ekonomije i  otvorena je za sve posjetioce koji žele da vide ovaj unikatni i orginalni dizajn.

    beautiful-piano-house-3