Lectura pública de El Quijote / Javno čitanje Don Kihota

    Lectura pública de El Quijote / Javno čitanje Don Kihota

    Španska ambasada u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu sa zadovoljstvom vas poziva da u četvrtak, 26. aprila 2018. godine, u 18:00 sati dođete na Filozofski fakultet, svečana sala, na razmjenu knjiga i javno čitanje vrhunskog djela španske i svjetske književnosti, punog naslova „Oštroumni plemić Don Kihot od Manche“, kojeg je 1605. godine objavio Miguel de Cervantes Saavedra.

    U spomen ovom događaju računamo na sve građane Bosne i Hercegovine, prijatelje literature i španskog jezika, da nam se pridruže u obilježavanju ovog dana i, ako žele, da učestvuju u čitanju odlomaka Don Kihota na bosanskom ili španskom jeziku.

    Program: 18 sati razmjena knjiga, 18:30 čitanje Don Kihota.

    Nadamo se da ćemo biti počašćeni vašim prisustvom.