Memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije

  Memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije

  Izložba “Memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije” svečano će biti otvorena u ponedjeljak, 23. novembra 2020. godine u Biološkoj zbirci u Tuzli, sa početkom u 13.30 sati.

  Foto: RTV TK

  Otvorenje izložbe, čiji su autori mr.sc. Kasim Memić, mr. Semir Hadžimusić i mr.sc. Rusmir Djedović organizuju Muzej istočne Bosne Tuzla i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

  Tuzlansko područje obiluje spomenicima prirodne baštine. Među njima posebno mjesto zauzimaju stara stabla za koja postoji potencijalni interes u naučnoj javnosti. Sem toga, neka stara stabla predstavljaju i memorijalne spomenike, te imaju svoju vrijednost kao dio kulturnog krajolika. Navedena stabla se nalaze uz dobra kulturno-historijskog naslijeđa, uz ili u neposrednoj blizini sakralnih objekata, grobalja, mezarja, nekropola sa stećcima i drugo.

  Ona su zapis o minulim vremenima. Pod tim stablima su kroz različite historijske periode održavani različiti događaji, zborovi, donošene značajne odluke. Sa turističkog aspekta, mnoga stabla svojim habitusom, starošću i izgledom privlače pažnju brojnih turista, dio su kulturnog krajolika, prepoznatljivi su dio identiteta grada, spomenika, lokaliteta, ali i građana.

  Plakat izložbe

  Ovaj multidisciplinarni projekat koji zajednički izvode JU Muzej istočne Bosne Tuzla i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je podrazumjevao terensko evidentiranje lokaliteta i dokumentovanje stanja pojedinačnih dobara (memorijalnih stabala). Stručni tim je obišao dvadeset lokaliteta širom Tuzlanske regije, od kojih su valorizovani i putem izložbe i kataloga prezentovani karakteristični primjerci memorijalnih stabala, koji su upečatljivi simboli kulturnog krajolika.

  Na ovaj način sačuvat će se kulturno pamćenje i potaknuti kako pojedinca, tako i društvenu zajednicu na razvijanje ekološke svijesti o održivom suživotu sa prirodom.