Mostovi samo za životinje

    Mostovi samo za životinje

    Mostovi koji su izgrađeni preko ceste služe da bi se bi se omogućio siguran prijelaz životinjama u područjima gdje se nalaze auto putevi, te kako bi se  zaštitile od pretrčavanja i izazivanja nesreća. Pored sigurnosti, imaju i cilj da spoje životinje iz različitih predjela, koje su odsječene, kako bi im omogućili da se slobodnije kreću, spoje i pare.