Novi kulturno-turistički projekat Visoko će predstaviti na jedinstven način

    Novi kulturno-turistički projekat Visoko će predstaviti na jedinstven način

    JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko i visočki pijanist Bartolomej Stanković dogovorili su buduću saradnju na realizaciji novog projekta promocije klasične muzike i kulturno-turističkog potencijala grada Visokog.

    Foto: CKE Visoko

    Zajedničkom realizacijom kulturno-turističkog projekta grad Visoko će prvi put u Bosni i Hercegovini biti predstavljen na jedinstven i moderan način privlačeći mnogobrojne posjetioce u naš grad.