Obnovljena Šarena džamija: Travnički dragulj otvorio svoja vrata

  Obnovljena Šarena džamija: Travnički dragulj otvorio svoja vrata

  Travnička Sulejmanija poznata i kao Šarena džamija u subotu je  svečano otvorena nakon gotovo dvije godine.

  Šarena džamija ili Sulejmanija vremenom je u Travniku postala i turistička atrakcija među turistima koji dolaskom u vezirski grad žele posjetiti sve njegove znamenitosti. Zub vremena nanio je štete objektu koji se i danas koristi za obavljanje vjerskih dužnosti. Jedinstvena je po tome što se munara ove džamije nalazi s lijeve strane, a ne s desne, i jedina je u Bosni i Hercegovini kao takva.

  Historičari to pravdaju nestabilnim tlom zbog potoka koji se na tom mjestu slijevaju prema rije Lašvi. Zanimljiva je i nepotvrđena činjenica da munara navodno porijeklo vodi još od stare džamije Ćamilije, a ovu džamiju je neobjašnjivo zaobišao katastrofalni travnički požar koji se dogodio 1903. godine.

  Šarena džamija prvi put je renovirana osamdestih godina prošlog vijeka, a posljednja rekonstrukcija ovog vjerskog objekta završena je nedavno. Projekt, vrijedan oko 2 miliona KM pokrenut je sredinom mjeseca aprila, 2017. godine, te su se radovi na restauraciji i rekonstrukciji izvodili po segmentima. Restauracijom i rekonstrukcijom Šarene džamije obuhvaćena je obnova munare, sanacija i ojačavanje temelja džamije, sanacija korita potoka, unutrašnji radovi u objektu džamije i bezistanu, unutrašnje i vanjsko oslikavanje, zamjena kompletne stolarije, te uređenje dvorišta.

  Džamija je zasijala  u punom svjetlu i sigurno je da će nakon svog otvaranja privući još veću pažnju turista.