Povrat PDV-a stranim državljanima

Instrukcijom o povratu PDV-a stranim državljanima propisuju se uslovi i način povrata poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima koji iznose dobra kupljena u Bosni i Hercegovini, na koja je plaćen PDV, izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine.

Foto: Pixabay – stevepb

PDV

Strani državljani, koji ostvaruju pravo na povrat PDV-a u smislu ovog propisa, su fizička lica koja nemaju prebivalište u Bosni i Hercegovini. Ta lica imaju pravo na povrat PDV-a na dobra koja kupe u Bosni i Hercegovini i ta ista dobra iznesu u prtljagu sa sobom izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine.

Važno je napomenuti da se pravo na povrat PDV-a ne odnosi na iznesena mineralna ulja (petrolej, dizel-gorivo, ulje za loženje, ekstra lako i lako specijalno, motorni benzinbezolovni, motorni benzin), alkohol i alkoholna pića i prerađevine od duhana.

U Bosni i Hercegovini su najviše kupovali građani susjednih zemalja Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Najčešće se radi o robi široke potrošnje.

POSTUPAK I USLOVI ZA POVRAT PDV-a

Postupak za ostvarivanje prava na povrat PDV-a strani državljanin pokreće podnošenjem zahtjeva za povrat. Zahtjev za povrat PDV-a podnosi se na obrascu „PDV-SL-2“, koji popunjava obveznik-prodavac, na zahtjev kupca-stranog državljanina u 3 primjerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji. Prodavac svojim potpisom i pečatom ovjerava obrazac „PDV-SL-2“.

Kupac – strani državljanin, koji ostvaruje pravo na povrat poreza na dodatu vrijednost, obavezan je pri napuštanju carinskog područja BiH, dati carinskoj službi na uvid kupljena dobra, originalne račune i popunjen obrazac “ PDV-SL-2 “ u orginalu.

Carinska služba, prije ovjere obrasca “PDV-SL-2”, dužna je utvrditi da li su ispunjeni sljedeći uslovi:

  1. da su podaci iz putne isprave istovjetni sa podacima iz obrasca „PDV-SL-2“,
  2. da je roba data na uvid, istovjetna sa robom navedenom u računu koji je označen u obrascu „PDV-SL-2“ kao i da ta roba nije korištena,
  3. da je ukupna vrijednost robe sa PDV-om iskazana na obrascu „PDV-SL-2“ veća od 100 KM,
  4. da se roba iznosi prije isteka roka od tri mjeseca od dana kupovine u BiH i
  5. da je original obrasca „PDV-SL-2“ ovjerio i potpisao prodavac.

Ako su ispunjeni svi ovi uslovi, carinska služba ovjerava obrazac “PDV-SL-2” potpisom i pečatom, te unosi datum prelaska dobara iz carinskog područja BiH. Orginalne račune i ovjeren obrazac “PDV-SL-2” carinska služba vraća kupcu-stranom državljaninu.

Kupcu ili podnosiocu zahtjeva vrši se povrat poreza na dodatu vrijednost ako u roku od tri mjeseca od dana izdavanja računa dostavi orginal obrasca “PDV-SL-2”, koji je ovjeren od strane Carinske službe, prodavcu od koga je kupljeno dobro.

Ako se ovjereni obrazac “PDV-SL-2” dostavlja poštom, kupac ili podnosilac zahtjeva dostavlja prodavcu broj računa u banci na koji će se izvršiti povrat plaćenog poreza na dodatu vrijednost.

Na osnovu ovjerenog orginala obrasca “PDV-SL-2” prodavac, kada provjeri da podneseni zahtjev ispunjava uslove za povrat poreza, vrši povrat plaćeneg poreza na dodatu vrijednost kupcu ili podnosiocu zahtjeva. Povrat poreza na dodatu vrijednost vrši se u konvertibilnim markama, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koju navede kupac ili podnosilac zahtjeva. Ako je isplata u gotovini prodavac je obavezan da izvrši povrat poreza na dodatu vrijednost odmah, a ako se doznačava na račun kupca ili podnosioca zahtjeva onda u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content