Pravila nagradnog natječaja „Pronađi svoju prirodu“

Pravila nagradnog natječaja „Pronađi svoju prirodu“

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je PODRAVKA d.o.o. Sarajevo,Safeta Zajke 269, 71000 Sarajevo, IB 4200390940002, IB obveznika PDV 200390940002 (dalje u tekstu PODRAVKA d.o.o. i /ili Priređivač).

Članak 2. – Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je „Pronađi svoju prirodu“ (dalje u tekstu  Nagradni natječaj)  traje od 20.11.2020. do 20.12.2020. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine. Nagradni natječaj će se organizirati u suradnji sa portalom Furaj.ba. Nagradni natječaj održavati će se na Instagram profilu Podravka BiH (https://www.instagram.com/podravka.bih/) i Instagram profilu Furaj.ba (https://www.instagram.com/furaj.ba/).

Članak 3. –  Svrha Nagradnog natječaja

Svrha aktivnosti je jačanje povezanosti s korisnicima te nagrađivanje njihove vjernosti i konzumacije proizvoda branda Podravka čajevi. 

Članak 4. – Uvjeti  sudjelovanja u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. Pravila pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koji su korisnici Instagrama, koje prate Podravka BiH Instagram kanal i Furaj.ba Instagram kanal i koji prihvate pravila Instagrama za učestvovanje u natječajima, te pravila i uvjete učestvovanja u  „Pronađi svoju prirodu“ nagradnom natječaju, osim djelatnika PODRAVKE d.o.o. članova njihove uže obitelji, te osoba koje stalno poslovno surađuju s PODRAVKOM d.o.o.

Svaki sudionik na Nagradnom natječaju može sudjelovati s više prijava, ali on i njegovi uži članovi obitelji ne mogu osvojiti više od jedne nagrade iz ukupnog nagradnog fonda.

Nagradni natječaj održava se na društvenoj mreži Instagram no niti na koji način nije povezan s Instagramom te, Instagram nije njegov pokrovitelj.

Članak 5. – Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju “Pronađi svoju prirodu” potrebno je:

  1. Zapratiti @podravkaBiH Instagram kanal i @furaj.ba Instagram kanal
  2. Napraviti fotografiju koja prikazuje konzumiranje čaja u prirodi (na fotografiji nije obavezno da je vidljiva ambalaža proizvoda Podravka čajevi) i objaviti je na svom osobnom Instagram profilu ili Instagram story-u u periodu trajanja nagradnog natječaja (profil mora biti otvoren za javnost)
  3. Na fotografiji i/ili u opisu fotografije obavezno tagiratii Instagram profil Podravka BiH: @podravkabih i Instagram profil Furaj.ba: @furaj.ba

U Nagradnom natječaju su uključeni Podravkini proizvodi pod brandom Podravka čajevi.

U obzir se neće uzimati prijave neprimjerenog sadržaja.

Svaki Sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju u periodu od 20.11.2020. do 20.12.2020. godine u 23,59 sati, automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi ukupno 61 (šezdeset jedna) najkreativnije prijave, a koje istovremeno zadovoljavaju sve uvjete Nagradnog natječaja. 

Članak 6. – Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.250,00KM (jedna tisuća dvije stotine i pedeset konvertibilnih maraka), od toga:

Prva nagrada – 1 (jedan) planinarski šator i 1 (jedan) planinarski ruksak + proizvodi Podravka čajevi u vrijednosti od po 350,00 KM (tri stotine i pedeset konvertibilnih maraka)

Druga nagrada – 10 (deset) termos boca sa logotipom Podravka + proizvodi Podravka čajevi u vrijednosti od po 40,00 KM (četrdeset konvertibilnih maraka)

Utješne nagrade – 50 (pedeset) bambus šolja za vruće napitke + Podravka čaj u vrijednosti od po 10,00 KM (deset konvertibilnih maraka)

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili bilo koji drugi proizvod.

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Kontrola dobitnika nagrada obavit će se najkasnije 22.12.2020. u PODRAVKA  d.o.o. Sarajevo Safeta Zajke 269 u Sarajevu, u nazočnosti komisije  koju imenuje  Priređivač.

Odabir dobitnika će izvršiti stručna komisija sastavljena od nekoliko djelatnika iz različitih sektora Podravke, a pritom će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. i 5. ovih pravila.

Članak 8. – Objava rezultata Nagradnog natječaja
Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na Instagram Podravka BiH profilu najkasnije do 24.12.2020.

Članak 9. – Objava sadržaja
Priređivač Nagradnog natječaja ima pravo objave unesenih prijava (fotografija, tekst) i osobnih podataka koji će naziv Instagram profila svakog od Sudionika na svim svojim internet stranicama i društvenim mrežama. 

Članak 10. – Način i rok preuzimanja nagrada
Dobitnici nagrada biti će kontaktirani putem službenog Instagram profila od strane Priređivača nagradnog foto natječaja najkasnije 24h nakon objave dobitnika.

Priređivač preuzima obvezu dostave nagrada na kućnu adresu navedenu u prijavi ( članak 5. ovih Pravila) u roku od 30 (trideset) dana od završetka natječaja. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako Dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog objektivnih razloga ili više sile. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu Dobitnika u roku 30 (trideset) dana od završetka natječaja, a Dobitnik se u roku od narednih 60 (šezdeset) dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za ne primitak nagrade.

Sudionici se obvezuju biti dostupni Priređivaču putem kontakta koji dostave Priređivaču nakon objavljivanja rezultata Nagradnog natječaja i na profilu sa kojim su učestvovali u natječaju.

Ukoliko nagrada iz članka 6. ne bude isporučena do navedenog roka  ista će biti prodana, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija iz članka 17. Stav 1. Zakona o igrama na sreću Službene novine Federacije br. 48/15 i 60/15. 

Članak 11. Način upoznavanja sudionika s Pravilima nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena u dnevnom listu Oslobođenje. Broj rješenja o odobrenju organiziranja nagradnog natječaja pod nazivom Pronađi svoju prirodu“  je:  UP-05-12-1-992/20  od 18.11.2020.godine.

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 20.11.2020. na službenom Instagram profilu Podravke BiH dostupnoj na URL-u https://www.instagram.com/podravka.bih/ i službenom Instagram profilu Furaj.ba dostupnoj na URL-u https://www.instagram.com/furaj.ba/

Članak 12. Porezi i naknade

Dobitnici ne snose nikakve  poreze, obveze, troškove slanja poštom ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13. – Rješavanje spora
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika Nagradnog natječaja  nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Članak 14. – Pravila Nagradnog natječaja
Svi sudionici Nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima nagradnog natječaja.

Članak 15. Diskvalifikacija pojedinih sudionika

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, u sljedećim slučajevima:

  1. Ukoliko poslani slike ili tekstovi nisu u skladu s definiranim smjernicama Nagradnog natječaja.
  2. Ukoliko Sudionik prekrši ova Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
  3. Ukoliko jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Nagradnog natječaja.
  4. Ukoliko tekstovi i eventualne fotografije nisu u skladu s kućnim redom stranice.
  5. Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 24 (dvadeset četiri) sata.
  6. Ukoliko slika/tekst prikazuje proizvod koji se podrazumijeva kao konkurencija proizvodima Priređivača.
  7. Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja. 

Članak 16. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

U Sarajevu, studeni/novembar 2020.

PODRAVKA d.o.o

Safeta Zajke 269, 71000 Sarajevo

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content