Praznik konjičkog sporta u Tarčinu

    Praznik konjičkog sporta u Tarčinu

    U nedjelju, 9. septembra 2018. godine, u organizaciji Konjičkog kluba Sarajevo održat će se utrka daljinskog jahanja II kola kupa FBiH. Bit će to prva utrka u organizaciji ovog kluba, a cilj je da sportski događaj preraste u jednu lijepu tradiciju.

    Utrka daljinskog jahanja je disciplina konjičkog sporta koja ispituje maksimum izdržljivosti jahača i konja, a pri tome najviše misli na dobrobit konja. Održava se na dužinama od 40, 80, 120 i 160 kilometara u etapama od po 20 kilometara. Nakon svake etape konj podliježe veterinarskom pregledu. Konj koji ne zadovolji definisane kriterije veterinarskog pregleda ne može nastaviti utrku.

    Utrka u Tarčinu bit će brdskog karaktera na stazi dugoj 80 kilometara, a učestvovat će svi registrovani klubovi iz entiteta FBiH. Mjesto događaja je Konjički centar LazyHorse u Tarčinu, odnosno, trasa na kojoj će se utrka odvijati su šumski i brdski putevi u okolini centra. Prijave su još uvijek u toku.