Preporuke za rad hotela u FBiH u kontekstu pandemije

    Preporuke za rad hotela u FBiH u kontekstu pandemije

    Hoteli i drugi smještajni objekti sličnog tipa nisu ništa više rizični po pitanju koronavirusa COVID -19 od drugih objekata koje posjećuje veći broj ljudi i gdje dolazi do interakcije većeg broja ljudi.

    Ipak, u ovim objektima gosti borave duže vrijeme, tu i spavaju i imaju značajniju interakciju sa uposlenicima, stoga je Federalni zavod za javno zdravstvo izdao “Preporuke za rad hotela u kontekstu COVID-19”,  a u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i koje će se primijenjivati zavisno od njihovog donošenja.

    Preporuke možete detaljnije pregledati na ovom linku.

    Još uvijek se ne preporučuje način smještaja kao što su hosteli, u kojima gosti borave u zajedničkim spavaonicama sa velikim brojem drugih gostiju koji nisu međusobno povezani. Upotreba zajedničkih kupatila za više soba se također ne preporučuje.