Projekt FOST INNO – Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona

Projekt FOST INNO (Fostering tourism innovations system in Adriatic-Ionian Region Jačanje inovativnog sistema u turizmu Jadransko-jonske regije) je finansiran iz programa Interreg V-B Adrion 2014.-2020. Projekt pripada Prioritetnoj osi 1 Programa ADRION – Inovativni i pametni region, Specifični cilj 1.1 – Podrška razvoju regionalnog sistema inovacija Jadransko-jonske regije.

Vodeći partner projekta je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska. U projektu je uključeno ukupno 8 partnera s područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti Jadransko-jonskog područja u oblasti turizma, uz povećanje inovacijskih kapaciteta održivog turizma. U okviru projekta će biti uspostavljen internacionalni Centar za transfer znanja i inovacija u turizmu Jadransko-jonske regije u kojem će stručnjaci iz područja turizma zajedničkim naporima djelovati na razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga. Projekt FOST INNO također, ima za cilj i umrežavanje znanja s ciljem razrade zajedničke metodologije koja će omogućiti stvaranje novih turističkih proizvoda, a koji će posjedovati visok stepen prepoznatljivosti i autentičnosti za područje Jadransko-jonske regije.

U sklopu realizacije projektnih aktivnosti, Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona je organizovala nekoliko događaja:

  • maj 2018. godine – Radionica na temu: Pregled stanja na području ZDK sa ciljem pripreme za izradu Strategije o poticanju inovacija u održivom turizmu. Zaključeno je da je od izuzetne važnosti pratiti svjetske trendove i razvijati se posebno po uzoru na Hrvatsku i Sloveniju.
  • juli 2018. godine – Radionica na temu: Predstavljanje Strategije poticanja inovacija u održivom turizmu Jadransko-jonske regije i implementacija pristupnog procesa. Nakon prezentacije Strategije je dobila dobre temelje za realizaciju. Organizovana je i Fokus grupa, na kojoj su učesnici upoznati sa značajem Jadransko-jonskog inovativnog centra, koji će se formirati u sklopu realizacije projekta FOST INNO, te su potpisani Memorandumi o saradnji s 13 učesnika.

  • septembar 2018. godine – Prvi tematski događaj je imao za cilj uključivanje lokalnih učesnika u mrežu i poticanje za uključivanje u projekt FOST INNO, a kao i ostali događaji i ovaj je imao veliki odaziv.

  • februar – 01. mart 2019. godine – Sastanak članova upravnog odbora. Diskutovalo se o završenim aktivnostima i postignutim rezultatima, zatim o aktivnostima koje se trenutno realizuju. Dogovoreni su daljnji koraci u realizaciji projektnih aktivnosti, te održavanje narednog sastanka Upravnog odbora projekta FOST INNO. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih 8 projektnih partnera.

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona će u narednom periodu nastaviti s implementacijom aktivnosti u okviru projekta FOST INNO, koje će dovesti do poboljšanja konkurentnosti u oblasti turizma u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u cijelom Jadransko-jonskom području, uz povećanje inovacijskih kapaciteta održivog turizma.

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content