U ovim zemljama građani BiH imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu

Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu za građane BiH regulisana je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu.

Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. Članovima 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje.

Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema, lično podnesenog, pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.

Zemlje s kojima su zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju:

Hrvatska;
Srbija;
Crna Gora;
Makedonija;
Austrija;
Njemačka;
Belgija;
Holandija;
Luksemburg;
Italija;
Švicarska (samo saobraćajne nesreće);
Švedska (sami plaćaju troškove);
Francuska (ne može se koristiti zdravstvena zaštita s bolesničkim listom);
Slovenija;
Mađarska;
Turska.

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content