Romski jezik – ukoliko izumre, izumrijet će i narod

  Romski jezik – ukoliko izumre, izumrijet će i narod

  Jedan od tri praznika Roma obilježava se 5. novembra svake godine, a riječ je o Svjetskom danu romskog jezika.

  Migracije Roma po Evropi; Foto: Wikipedia

  Naime, na međunarodnoj konferenciji održanoj u Zagrebu 5. novembra 2008. godine predstavnici Roma iz 17 zemalja svijeta usvojili su i potpisali Povelju o proglašenju 5. novembra za Svjetski dan romskog jezika. Godinu dana kasnije na Međunarodnoj konferenciji održanoj također u Zagrebu donijeta je Deklaracija kojom se 5. novembar proglašava Svjetskim danom romskog jezika.

  Romski jezik nosi korijene iz sjeverne Indije, izuzetno je bogat i veoma konstruiran, sa 150 dijalekata, a danas se govori u isto toliko zemalja svijeta.

  Foto: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

  U Bosni i Hercegovini standariziran je 2010. godine s ciljem da snaži identitet Roma, podstiče njihovu integraciju i efikasno ih štiti od asimilacije. Uprkos tome, u obrazovne institucije BiH nikada nije dospio.

  U izdanju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke objavljen je prvi Bosansko-romski i romsko-bosanski rječnik autorice Hedine Tahirović Sijerčić koja godinama živi i radi u iseljeništvu u Njemačkoj.

  Prvi bosansko-romski rječnik; Foto: MHRR

  “Ukoliko nam izumre jezik, izumrijeće i naš narod”, poručila je autorica.