Sarajevo na UNESCO listi kreativnih gradova

    Sarajevo na UNESCO listi kreativnih gradova

    Na UNESCO listu kreativnih gradova upisano je novih 66 gradova širom svijeta, a među njima je i Sarajevo. Za glavni grad Bosne i Hercegovine ovo predstavlja veliko i vrlo značajno priznanje…

    Sarajevo je prepoznato u oblasti filma, čemu naročit doprinos daje Sarajevo Film Festival. Osim Sarajeva na listu kreativnih gradova upisani su Valladolid (Španija), Potsdam (Njemačka), Mumbai (Indija) i Wellington (Novi Zeland).

    UNESCO-vi kreativni gradovi daju opipljiv doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja kroz inovativno razmišljanje i djelovanje. Gradovi se, kroz svoje opredjeljenje, zalažu za akcije održivog razvoja koje su direktno u korist zajednica na gradskom nivou.

    Kreativni gradovi, navodi se, pogoduju političkim i društvenim inovacijama i da su posebno važni za mlade generacije.