Štokholmski metro

Štokholmski metro

Štokholmski metro se često opisuje kao najduža umjetnička galerija na svijetu čiji su zidovi i plafoni ukrašeni muralima, sklupturama i umjetničkim instalacijama 150 različitih umjetnika. Podzemnu željeznicu Stokholma čini tačno 100 aktivnih stanica, gdje je 47 podzemnih i 53 nadzemne i smatra se jednom od najefikasnijih ali i najdekoratvnijih u Evropi. Dnevno preveze oko 1,120,000 putnika, a ukupna dužina svih trasa je nešto više od 100km.

Neke stanice su moderno uređene, a neke su ostavljene u prirodnoj formi, gdje su zidovi i plafoni zapravo stijene izbušene probijanjem metroa koje nisu obrađivane već su ostale potpuno netaknute zbog čega se stiče utisak da se nalazite u pećini.

Na nekim stanicama je moguće primijetiti kako je Stokholm izgledao pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog vijeka. Centralna metro stanica u gradu na “plavoj liniji” je osmišljena od strane Per Olaf Ultveda davne 1975. godine i ima ogromne plavo-bijele slike na plafonima nalik pećini.

aa

Na stanici Rizne (Rissne) zid je oslikan informacijama s početka civilizacije. Solna Centrum stanica je sa svijetlim crvenim zidovima i plafonima dok je Kungstradgarden metro stanica projektovana da izgleda kao arheološka iskopina i ima ostatke stare Stokholmske Makalos palate. Ostermalmstorg stanica je zamišljena po idejama Siri Derkert koja se fokusira na teme koje uključuju životnu sredinu i ženska prava.

Ukoliko imate kartu za metro obilazak ove umjetničke galerije je potpuno besplatan.

Emira Azganović, Furaj.ba