Tagovi Biblioteka

Tag:: biblioteka

U Vijećnici će ponovo biti biblioteka

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine vraća se u Vijećnicu, tamo gdje je prije i bila. Na jučerašnjoj Petoj redovnoj sjednici Gradskog vijeće Grada...

Gazi Husrev-begova biblioteka obilježava 484. godišnjicu rada

Gazi Husrev-begova biblioteka obilježava 484. godišnjicu rada. U petak, 15. januara sa početkom u 13 sati, u Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu će...

Gazi Husreb-Begova biblioteka

Gazi Husrev-beg važi za najznačajnijeg namjesnika osmanske Bosne, rođen u Serezu u Grčkoj. Otac mu je bio Bošnjak iz Trebinja, dok mu je majka bila Seldžuka kćerka sultana Bajazida II.   Upravo...

Gazi Husrev-begova biblioteka čuva rukopis stariji od Povelje Kulina bana

Gazi Husrev-begova biblioteka, najstarija ustanova na prostorima zapadne Evrope i Balkana, koja radi kontinuirano od osnivanja 1537. godine, posjeduje rukopise koji potiču iz raznih...