Tarik Jesenković

Tarik Jesenković

U ovom broju njegov fotografski opus koji je zasnovan na urbanim motivima i uličnoj fotografiji će biti predstavljen fotografijama iz ciklusa: Snijeg u Sarajevu (Snow in Sarajevo), Ritam grada (The Rhytm of the City) nastalim periodu od 2014 do 2016. godine.

Tarik Jesenković je rođen 1967. godine u Sarajevu. Završio Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, odjsek oprema knjiga i novina, a potom i Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek grafički dizajn u klasi profesora Mladena Kolobarića.

Preko 25 godina se bavi profesionalno poslovima iz domene grafičkog dizajna, DTP-a, ilustracije i fotografije. U svom radu najviše angažmana je imao u sferi likovne i tehničke opreme knjiga i časopisa, te se može pohvaliti velikim brojem opremljenih knjiga koji se mjeri u više stotina naslova.

Sahat kula

Član je Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine (ULUPUBIH).

Svoje radove u kontinuirano prezentira putem interneta i na društveni mrežama.

Reflections XV
Snow in Sarajevo II
Mostar, april 2016

Snow in Sarajevo IX