Turistička zajednica KS zabilježila porast dolazaka i noćenja turista u 2018.

Više od pola miliona dolazaka i više od million noćenja

Kanton Sarajevo u toku 2018. godine posjetiilo je 573.227 turista ( rast 18,8% ) a ostvareno je 1.189.159 noćenja (rast 22,9% ). Strani turisti zabilježili su rast broja dolazaka za 18,1% ili 498.885 turista i rast ostvarenog broja noćenja za 22,7% ili 1.060.988 noćenja. Domaći turisti zabilježili su rast broja dolazaka za 24,2% ili 74.342 turista i rast broja ostvarenih noćenja za 24,8% ili 128.171 noćenja.

Dominira hotelski smještaj

Broj smještajnih objekata iznosi 350.  Ukupan broj soba (6.091) viši je za 12,4%, dok je broj kreveta (13.710) viši za 15,9% u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini otvoreno je ukupno 143 novih objekata, a od tog broja su 4 hotela, 2 hotela sa 5* i 2 hotela sa 4*, 2 aparthotela sa 4*, i objekti iz kategorije ostalog smještaja. Tokom 2018. godine dominira promet u hotelima, tako da je u njima boravilo 515.285 turista, procentualno 89,9% od ukupnog broja turista, i ostvareno je 1.021.452 noćenja, ili procentualno 85,9% od ukupnog broja noćenja.

Najviše turista iz Turske, Hrvatske, Kine…

Najviše ostvarenih dolazaka i noćenja zabilježeno je u općinama Ilidža, Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća, Hadžići. Najveći rezultati u 2018. godini, u usporedbi s prethodnom godinom ostvareni su sa tržišta Turske, Hrvatske, Kine, U.A.E., Slovenije, Saudijske Arabije, Njemačke, Srbije, SAD i Italije. Apsolutni hit u 2018. godini je Kina, koja se nalazi na trećem mjestu po broju dolazaka i šestom mjestu po broju ostvarenih noćenja, uz porast broja dolazaka od 118,7% i noćenja za 114,5%. U strukturi ukupnih dolazaka turista u Kanton Sarajevo 87,0% dolazaka ostvarili su strani turisti, dok je zastupljenost stranih turista u ukupnim noćenjima 89,2%.Prosječna dužina boravka turista iznosila je 2,1 dana, dok su strani turisti u prosjeku ostajali također 2,1 dan. Kanton Sarajevo su 2018. godine posjetili turisti iz 167 država svijeta.

 

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content