Turski paša o ašikovanju u Bosni davne 1863. godine

    Turski paša o ašikovanju u Bosni davne 1863. godine

    Ahmed Dževdet-paša je boravio u Bosni kao visoki državni povjerenik davne 1863/64. godine.

    Foto: Facebook

    Zanimljiva je njegova zabilješka o ašikovanju kod Bošnjaka: “Bošnjaci ašikuju veoma pošteno. Mladić bi se uputio prema vratima djevojke, koja ona sama otvara i tu razgovaraju, a ponekad bude pušten i u dvorište. Tada bi mu djevojka donijela kahvu, ibrik i sedžadu da klanja. U slučaju da se dotaknu prstom, to bi se onda uzimalo kao čin pred vjenčanje i odmah bi se išlo kadiji… I pravo rečeno, Bošnjaci su ljudi napredni, potpune vjere i čista srca. Kako muškarci, tako i žene odlikuju se poštenjem i dobrim odgojem”, prenio je arheolog i direktor Muzeja Sarajeva Adnan Muftarević.