Zapis o zemlji – Mak Dizdar

  Zapis o zemlji – Mak Dizdar

  Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki:

  A ko je ta, šta je ta da prostiš

  Gdje li je ta

  Odakle je

  Kuda je

  Ta

  Bosna

  Rekti.

  A zapitam odgovor njemu hitan tad dade:

  Bosna da prostiš jedna zemlja imade

  I posna i bosa da prostiš

  I hladna i gladna

  I k tomu još

  Da prostiš

  Prkosna

  Od

  Sna.

  Mehmedalija Mak Dizdar

  17. oktobar 1917 – 14. juli 1971.