Zasadi drvo online! Od sada je to moguće i u BiH

UNDP u BiH je pokrenuo digitalnu platformu TvojCO2.ba za izračun ličnih i korporativnih emisija ugljen-dioksida i online kupovinu sadnica drveća koje će javna preduzeća zasaditi na odabranim lokacijama u zemlji.

Na taj način, svako može iz udobnosti svog doma ili ureda utjecati na kvalitet zraka i klimatske promjene, revitalizaciju opožarenih površina u Bosni i Hercegovini ili više urbanog zelenila u gradovima.

Od jučer prvi put u Bosni i Hercegovini građani, građanke i kompanije mogu direktno uložiti svoje vrijeme i novac u ozelenjavanje – na jednostavan, digitalan način, na za to pogodnim lokacijama i od strane profesionalaca.

Svako ko svoj karbonski otisak kompenzira kupovinom sadnica drveća na platformi za to će dobiti digitalni certifikat.

Ova platforma predstavlja još jedan doprinos globalnim napora za klimatsku akciju.

Jednostavna, direktna kupovina drveća od rasadnika u Bosni i Hercegovini na TvojCO2.ba doprinosi smanjenju CO2 u atmosferi u narednih 40 i više godina.

Platforma ujedno pruža mogućnost direktnog učešća u različitim akcijama za očuvanje okoliša i klime.

Putem TvojCO2.ba organizacije i grupe koje organizuju akcije pošumljavanja ili čišćenja prirode i trebaju volontere mogu jednostavno oglasiti svoj događaj i pozvati javnost da im se pridruži.

„Šume su jedan od najznačajnijih prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, a pravilno upravljanje šumama ključ je za borbu protiv klimatskih promjena,“ izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini. „Kreiranjem prve digitalne platforme za kompenziranje emisija CO2 zajedno s velikim brojem javnih preduzeća, te kroz GoGreen inicijativu u saradnji sa opštinama i gradovima, UNDP pokazuje jasnu određenost da klima i čist zrak spadaju u razvojne prioritete na koje svako od nas može uticati.“

Ovu klimatsku akciju UNDP u BiH realizuje u partnerstvu sa nizom domaćih kompanija: Kantonalnim javno komunalnim preduzećem „Park” d.o.o. Sarajevo, Javnim preduzećem Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o Zavidovići, Kantonalnim javnim preduzećem za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo šume”, Centrom za sjemensko-rasadničku proizvodnju Doboj, Šumarstvom Prenj d.d. Konjic, Tamaris Company d.o.o. Banja Luka za Gradsku upravu Grada Banjaluke i Centrom za upravljanje kršom Trebinje.

Digitalna platforma će svakoj osobi omogućiti da kupovinom sadnice direktno doprinese poboljšanju kvaliteta zraka, smanjenju klimatskih promjena, revitalizaciji područja uništenih požarima i povećanju urbanog zelenila u gradovima.

Foto: KJKP Park Sarajevo

U 2020. godini UNDP je pokrenuo Inicijativu za zeleniju i održivu budućnost (Go Green) i pozvao opĆine i gradove u Bosni i Hercegovini da se obavežu na sadnju drveća svake godine u cilju smanjenja negativnih utJEcaja klimatskih promjena.

Kao rezultat te akcije zasađeno je 10.000 sadnica na dječijim igralištima, šetalištima, izletištima, dvorištima škola, vrtića, bolnica i javnih ustanova, obalama rijeka i drugim lokacijama u 15 opĆina.

Ove godine incijativa će obuhvatiti 28 opĆina, a bit će zasađeno preko 27.000 sadnica.

Na platformi TvojCO2.ba samo dva-tri klika vas dijele od planski zasađenog drveta na željenoj lokaciji, stoga budite dio klimatskog rješenja, a ne problema!

Platforma TvojCO2.ba briše sve izgovore za akciju – svi koji su ikada poželjeli učiniti nešto konkretno na polju ublažavanja klimatskih promjena i ozelenjavanja, sada imaju priliku za to.

 

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content