Žene – na plećima nose cijelo selo

Na selu žene rade iste poslove kao i muškarci i dodatno brinu o domaćinstvu i porodici. Kakve su im penzije i imaju li ih uopće, jesu li zdravstveno osigurane, jesu li žrtve nasilja u porodici, imaju li pristup obrazovanju i kreditima, kakav je njihov pravni i ekonomski status, pitanja su o kojima se malo i rijetko govori u javnosti.

Foto: Furaj.ba

Petnaesti oktobar se obilježava kao Međunarodni dan žena na selu. Sama ideja pokrenuta je na konferenciji UN-a posvećenoj ženama održanoj u Pekingu 1995. godine. Tako je dogovoreno da se 15. oktobar posveti svim ženama na selu u svijetu kao i njihovim problemima.

Ključna uloga u domaćinstvima

Na nekoliko konferencija Ujedinjenih nacija prepoznata je uloga žena iz ruralnih područja u poljoprivredi, razvoju sela i prehrambenim sistemu, te se sve više prepoznaje ključna uloga koju žene i djevojke imaju u osiguravanju održivosti seoskih domaćinstava i zajednica, poboljšanju života na selu i opće dobrobiti.

Poznato je da žene čine značajan dio poljoprivredne radne snage, uključujući i neformalni rad, te obavljaju većinu neplaćenih i kućanskih poslova u porodicama i domaćinstvima. One daju doprinos proizvodnji, sigurnosti hrane i prehrani, upravljanju zemljištem i prirodnim resursima te prilagodbi klimatskim promjenama.

Uloga žena u ruralnim sredinama je od posebne važnosti u proizvodnji hrane, što pokazuje i obilježavanje Svjetskog dana hrane 16. oktobra, kao i obilježavanje Dana borbe protiv siromaštva 17. oktobra. Ovogodišnja tema „Žene na selu uzgajaju zdravu hranu za sve“ naglašava bitnu ulogu koju žene i djevojke sa sela igraju u svjetskim prehrambenim sistemima.

Zato je potrebno nastaviti posvećivati specifičnu pažnju ženama u ruralnim područjima, kao što je prepoznato u Ciljevima održivog razvoja.

Bosna i Hercegovina se obavezala na provođenje međunarodnih dokumenata koji se bave pitanjima žena na selu, među kojima su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 14. i Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine koja je dio ministarstva ovom prilikom u ranijim saopćenjima je naglašavalo kako u nekim krajevima Bosne i Hercegovine postoje pomaci u unapređenju položaja žena na selu, te kako je to jedan od rezultata institucionalnog djelovanja i provođenja određenih projekata, koji su kao ciljnu grupu, imali žene u ruralnim sredinama. Upravo to pokazuje da postoji prostor za akciju i poboljšanje pozicije žena u seoskim sredinama.

Uloga žene u razvoju održivog ruralnog turizma u BiH

Uloga žena u razvoju održivog ruralnog turizma je nesporno višestruka.  Žene su osnovni pružaoci usluga i bez njih bi proces usluživanja gostiju bio znatno usporen ili u nekim slučajevima čak zaustavljen.

One čuvaju i njeguju tradicionalnu kuhinju i utječu na očuvanje i prezentaciju naše baštine. Pored gastronomije, žene na selu njeguju i tradicionalne stare zanate poput tkanja ćilima, heklanja, pletenja, vezenja, znanja o ljekovitom bilju i druge slične tradicionalne aktivnosti koje se mogu prezentirati i ponuditi gostima.

Projekat Via Dinarica – platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast

Zahvaljujući projektu Via Dinarica koji su finansirali USAID i UNDP, a koji je posebno fokusiran na ekonomsko osnaživanje žena kroz otvaranje novih radnih mjesta, napravljeni su pomaci u unapređenju položaja žena.

Foto: Furaj.ba

Foto: Furaj.ba

Realizacija prve faze projekta Via Dinarica generirala je 95 radnih mjesta, od čega 42 za žene (44 posto). Trenutno se implementira druga faza projekta koja bi trebala biti završena do kraja godine, nakon čega će biti poznat ukupan broj novootvorenih radnih mjesta za žene.

Kako su za Furaj.ba naveli iz Regionalnog ureda UNDP-a u Mostaru, kroz sve projekte posebno se podržavaju žene. One imaju prednost pri apliciranju na grantove, te dobijaju dodatne bodove.

Žene u ruralnom turizmu – Via Dinarica

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Žene su značajan faktor i u razvoju ruralnog turizma. One vode seoska domaćinstva, prodaju lokalne poljoprivredne proizvode ili ručne radove itd.

Jedno od takvih domaćinstava nalazi se u selu Ravne, na obroncima planine Zvijezde. Riječ je o seoskom domaćinstvu Hafize i Osmana Kapetanovića, koji u ugodnom ambijentu prostrane privatne kuće nude domaću organsku hranu i udoban smještaj za sve putnike namjernike.

Uz kuću se nalazi divno uređen vrt sa šadrvanom hladnjakom, a pored odmora i domaće hrane, ovi domaćini ukazat će vam gostoprimstvo uz zajedničko spremanje hrane.

Da li ste znali?

Foto: Furaj.ba

Foto: Furaj.ba

Žene u seoskim područjima predstavljaju četvrtinu svjetskog stanovništva te su njihove uloge ključne u održavanju i unapređivanju zajednice.

Uglavnom nisu vlasnice imanja (manje od 20% u svijetu) ali su zato glavna radna snaga u svojim domaćinstvima, te snose veći dio tereta neplaćenog rada zbog stereotipnih rodnih uloga.

Imaju važnu ulogu u ekonomskom opstanku svoje porodice i zajednice, međutim, dobijaju malo ili gotovo nimalo priznanja za svoje napore i često im je uskraćen pristup rezultatima njihovog rada ili koristima razvojnog procesa.

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content