20 izreka o novcu koje navode na razmišljanje

  20 izreka o novcu koje navode na razmišljanje

  1. Kada je u pitanju novac, svi su iste vjere.
  Francois Marie Arouet de Voltaire

  2. Gdje novac zveči, pravda ječi.

  3. Ako smo mi braća, nisu nam kese sestre. Bosanska poslovica

  4. “Ušteđeni novčić je zarađeni novčić.” – Benjamin Franklin

  5. “Pohlepa za novcem je izvor svega zla.” George Bernard Shaw


  Kineske poslovice o novcu

  6. Novcem možeš kupiti čovjeka, ali ne i ljubav.

  7. Novcem možeš kupiti kuću, ali ne i mir u njoj.

  8. Novcem možeš kupiti položaj, ali ne i ugled.

  9. Novcem možeš kupiti sat, ali ne i vrijeme.

  10. Novcem možeš kupiti krevet, ali ne i san. 


  11. “Novac je ključ koji otvara sva vrata.” William Shakespeare

  12. Bez novca se ni na groblje ne može. Turska poslovica

  13. “Iskrenost je najbolja politika – kada se njome može zaraditi nešto novca.” Mark  Twain

  14. Zdravlje bez novca gotovo je bolest. Bugarska poslovica

  15. Mrlje bogataša prikrivaju se novcem. Engleska poslovica

  16. Novac – najčešća rodbinska veza. (definicija po Vukajliji)

  17. “Reći ću ti tajnu kako da se obogatiš na Wall Streetu. Pokušaj biti pohlepan kada se drugi plaše. I pokušaj se plašiti kada su drugi pohlepni.” Warren Buffett

  18. “Novac koji čovjek ima je oružje slobode. Novac za kojim čovjek trči, oružje je ropstva.” Jean-Jacques Rousseau

  19. “Posao koji ne stvara ništa drugo osim novca je siromašan posao.” Henry Ford

  20. “Novаc moždа ipаk nije zlo, inаče gа se zаcijelo ne bismo mogli tаko lаko osloboditi.” Albert Camus