Tagovi Izreke

Tag:: izreke

20 izreka o novcu koje navode na razmišljanje

1. Kada je u pitanju novac, svi su iste vjere. Francois Marie Arouet de Voltaire 2. Gdje novac zveči, pravda ječi. 3. Ako smo mi braća, nisu nam kese...