Banski Dvor

Banski Dvor

Banski Dvor je sagrađen 1932. godine i sve do 1941. godine je služio kao rezidencija Bana tadašnje Vrbaske banovine. Banski Dvor zajedno sa zgradom Opštine, Palatom Republike i hramom Hrista Spasitelja predstavlja istorijski centar Banja Luke. 

banski_dvor_banja_luka

Danas, Banski dvor je kulturni centar Banja Luke ili kako ga neki nazivaju Hram Kulture. To je mjesto gdje se održavaju koncerti, izložbe, predstave i ostale domaće i međunarodne kulturno umjetničke manifestacije.

Od 1978. godine cijela zgrada Banskog Dvora je stavljena pod zaštitu države. Enterijeri velike dvorane, vijećnice i svečanog salona su autentičnog izgleda i takođe su pod zaštitom, kao i dio sačuvanog namještaja koji je zaštićen kao pokretno kulturno dobro.