Grad Sokolac u Bihaću dobit će “magično penjalište”

  Grad Sokolac u Bihaću dobit će “magično penjalište”

  Projektna aplikacija koju je Turistička zajednica Grada Bihaća pisala za Grad Bihać zvanično je odabrana uz još devet lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i postala dijelom EU projekta “Magična penjališta Bosne i Hercegovine”.

  Foto: Visitbihac.com

  Ovo je još jedan u nizu projekata koji će se realizirati s ciljem da se Sokolac pretvori u turističku atrakciju i stavi u funkciju turizma. Realizacija projekta doprinijet će cijeloj destinaciji koja se propagira kao destinacija pustolovnog turizma jer će ponudu dopuniti brendiranim turističkim proizvodom, povećati kapacitete za penjaštvo i to kroz postavljanje penjališta na predloženoj prirodnoj stijeni (sa 30 smjerova).

  Projekat pokriva i obuku, licenciranje i opremanje 2 instruktora penjanja, te ponuda i promocija novog turističkog proizvoda „penjališta“ na regionalnom i međunarodnom nivou kroz formiranje „Regionalne mreže za promociju pustolovnog turizma“.

  Zato što jedan članak nije dovoljan…

  KRALJEVSKI SOKOLAC – GRAD KOJI JE SAGRADILA JEDNA OD TRI SESTRE

  ČETIRI VELIKA PROJEKTA VRATIT ĆE STARI GRAD SOKOLAC BIHAĆU

  DO STAROG GRADA SOKOLAC SADA JE LAKŠE DOĆI