Jevrejsko groblje u Sarajevu – drugo najveće u Evropi

Jevrejsko groblje u Sarajevu – drugo najveće u Evropi

Jevrejsko groblje „Borak“ osnovano je u Sarajevu sredinom 16. vijeka, iza onog u Pragu, najveće je u Evropi. Tokom višestoljetnog postojanja groblje je prkosilo raznim historijskim previranjima, ali nikad nije bilo oštećeno sve do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini.

0-3

Do 1953. godine na ovom groblju su isključivo pokopavani Jevreji sefardi, kada su ovdje preneseni posmrtni ostaci Jevreja aškenaza sa groblja na Koševu. U jednom dijelu groblja nalazi se i grobnica oštećenih svetih knjiga, prema kojima se Jevreji ophode kao prema ljudima.

Kompleks groblja je u potpunosti ograđen masivnom ogradom, sa kapelom i originalnim nadgrobnim spomenicima oblikovanim kao zaobljeni sarkofazi, koji unekoliko liče na srednjovjekovne stećke. Ovaj oblik nadgrobnih spomenika jedinstven je u jevrejskom svijetu. Čeona strana spomenika orijentirana je prema sjeveru, a natpisi su najčešće na hebrejskom, osim kod novijih spomenika, čiji su natpisi na bosanskom jeziku.

Jevrejsko groblje u Sarajevu predstavlja svojevrsni dokument o određenim aspektima života Sefarda, a kasnije i Aškenaza u bh. prijestolnici. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika  proglasila  je 2004. godine  Jevrejsko groblje u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.