Završna konferencija “Kolektivna akcija prema zelenom okolišu”

Danas je u Sarajevu održana završna konferencija “Kolektivna akcija prema zelenom okolišu”, u okviru projekta „NEST – Poticanje zaštite okoliša kroz učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u upravljanju okolišem i prevenciju krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji je finansijski podržala Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (Sida) a implementirao Resursni centar za okoliš.

Foto: Pixabay

Sveobuhvatni cilj projekta bio je pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, s ciljem jačanja kapaciteta „grasroot“ organizacija koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša na svim administrativnim nivoima te pružiti podršku i tehničku asistenciju nadležnim ministarstvima u procesu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tečevinom EU (acquis).

Na završnoj konferenciji učestvovali su predstavnici resornih ministarstava na državnom i entitetskim nivoima, predstavnici nevladinog sektora, sudije i tužioci, predstavnici akademske zajednice i obrazovnih institucija.

Sa učesnicima-panelistima diskutovalo se o tome koliko je projekat imao utjecaj na politiku zaštite okoliša u BiH i realizaciju aktivnosti iz akcionog plana entitetskih strategija zaštite okoliša i Brčko Distrikta BiH te o napretku u usklađivanju bh. propisa sa EU direktivama.

Kroz projekat su pokrenuti procesi vezane za jačanje kapaciteta sudija i tužilaca za postupanje u krivičnim, upravnim i građanskim postupcima u predmetima zaštite okoliša, a projekat je omogućio i saradnju sa INTERPOL-om kroz inicijativu za uspostavu NEST-a (National Environmental Security Taskforce) u BiH. Osim INTERPOL-a uspostavljena je saradnja sa Evropskim mrežama sudija i tužilaca za buduću podršku bh. institucijama za zaštitu okoliša.

Ciljevi koje su postavili u okviru projekta bili su ambiciozni, ali nekada vas ambicija i želja da napredujete učine produktivnijim, pa vjerujemo da je tako bilo u ovom slučaju.

Tokom konferencije je naglašena potreba za daljnjim reformama u sektoru zaštite okoliša, uključivanja i jačanja kapaciteta pravosudnih institucija te daljeg jačanja kapaciteta i umrežavanja organizacija civilnog društva.

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content