Konjičko drvorezbarstvo na reprezentativnoj listi UNESCO-a

    Konjičko drvorezbarstvo na reprezentativnoj listi UNESCO-a

    Komitet za očuvanje nematerijalne kulturne baštine u Južnoj Koreji usvojio je odluku o upisu Konjičkog drvorezbarstva na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva UNESCO-a.

    Ovaj umjetnički zanat ima dugu tradiciju u Konjicu. U okviru njega nastaju brojne rezbarije poput namještaja i dekorativnih predmeta unikatnog vizuelnog identiteta.

    Smatra se da su vlasnici porodičnih radionica za rezbarenje drveta najzaslužniji za očuvanje zanata i njegovu popularizaciju, te obučavanje učenika drvoprerađivača.

    Inače, Konjičko drvorezbarsto drugi je element nematerijalne baštine iz BiH, koji je, nakon Zmijanjskog veza, uvršten na reprezentativnu listu UNESCO-a.