Konjuh kroz objektiv Amira Hajrulahovića

Konjuh kroz objektiv Amira Hajrulahovića

Omeđen rijekama: Turijom, Litvom, Oskovom i Sprečom, a prekriven: borom, jelom i smrčom, te bukvom, javorom i hrastom, opjevan u pjesmama, ovjekovječen u filmovima, na sjeveroistoku Bosne uzdiže se Konjuh sa svojim 1328 metara visine.

Fotografije: Amir Hajrulahović