Tagovi Konjuh

Tag:: konjuh

Konjuh, mjesto na kojem priroda pokazuje svoju magičnu stranu

Omeđen rijekama: Turijom, Litvom, Oskovom i Sprečom, a prekriven: borom, jelom i smrčom, te bukvom, javorom i hrastom, opjevan u pjesmama, ovjekovječen u filmovima,...

Na vrh sa ćirom

Omeđen rijekama: Turijom, Litvom, Oskovom i Sprečom, a prekriven: borom, jelom i smrčom, te bukvom, javorom i hrastom, opjevan u pjesmama, ovjekovječen u filmovima,...

Spasimo Velikog tetrijeba

Prošao sam najljepšim dijelovima planine  ne vidjevši ni jednog jedinog tetrijeba ili njegovu ženku/koku. Nisam našao ni jednog traga, ni pera.  Obišao sam vjekovna...

Konjuh kroz objektiv Amira Hajrulahovića

Omeđen rijekama: Turijom, Litvom, Oskovom i Sprečom, a prekriven: borom, jelom i smrčom, te bukvom, javorom i hrastom, opjevan u pjesmama, ovjekovječen u filmovima,...