Mahala u kojoj se rodio Hasan Kikić

  Mahala u kojoj se rodio Hasan Kikić

  U samo stotinjak metara udaljenosti u gradačačkoj mahali Bukva rodila su se dva poznata bosanskohercegovačka književnika – Hasan Kikić i Ahmed Muradbegović.

  Mahala Bukva; Foto: Općina Gradačac

  Kuće u kojoj se 1905. godine rodio Hasan Kikić danas više nema. Srušena je davno iz nepoznatih razloga.

  Nalazila se pored samog puta koji vodi u naselje Bukva, a iznad mjesta gdje se nalazila danas postoji Osnovna škola “Safvet beg Bašagic”.

  U toj kući je 20. augusta rođen Hasan kao prvo dijete oca Hase i majke Munire, a kasnije će imati još šestero braće oko kojih će za života preuzeti brigu nakon očeve mobilizacije.

  Rodna kuća Hasana Kikića

  Školovao se u Derventi i Zagrebu, a još kao dječak pokazao je izniman talenat za pisanje, ali i crtanje i sviranje violine.

  Radio je kao učitelj, te je na službovanju u Rogatici upoznao svoju buduću suprugu Anku, također učiteljicu, sa kojom se oženio 1932. godine. Oboje su kasnije radili u hrvatskom mjestašcu Gornji Sjeničak.

  Na početku braka, Hasan je upisao i vanredno završio Pravni fakultet u Beogradu, a u međuvremenu je izdao dva svoja najznačajnija djela: Provincija u pozadini 1935. godine i roman Ho ruk 1936. godine. Roman Bukve je štampan 1938 godine, a 1939. godine objavljuje još neke novele, što su bila njegova posljednja književna djela.

  Pred Drugi svjetski rat, počeo je raditi poslove pravnog referenta u Prosvjetnom odjelu Banovine Hrvatske. Sav svoj rad posvjetio je svom političkom opredjeljenju i borbi protiv nadolazećeg fašizma. U Zagrebu je, netom pred početak rata, dobio sina Zlatka.

  Hasan Kikić

  U ratu je odmah mobiliziran i u činu satnika (kapetana) poslan za Sanski most gdje planove za prelazak u partizane što mu, “po zvaničnoj verziji”, i uspijeva februara 1942. godine. Kao politički komesar Prve krajiške proleterske brigade, upao je u četničku zasjedu u kojoj je poginuo 6. maja 1942. godine u selu Rapta kod Gornjeg Vakufa.

  Za njegov grob ni danas se ne zna gdje je. Na Čemernici gdje je umro danas stoji jedna spomen-česma i nešto kao grob, ali se ne zna da li je njegov.

  Svake godine u čast njegova imena u rodnom Gradačcu održava se književna manifestacija “Kikićevi susreti”. Kako je Hasan prije svega bio učitelj, osnovana je nagrada „Hasan Kikić“ koja se dodjeljuje najuspješnijim prosvjetnim radnicima, kao i školskim institucijama.

  U gradskom parku nalazi se i njegova bista ispred koje se svake godine pri početku ove manifestacije polaže cvijeće.