Pariz kroz objektiv Denisa Bašića

Pariz kroz objektiv Denisa Bašića

Grad svjetlosti. San svakog fotografa. Grad u kome svaka ulica ima bar jednu znamenitost koja se nalazi u nekom priručniku istorije, turističkom vodiču ili enciklopediji umjetnosti. Za Francuze, Pariz je centar svijeta. Za ostale stanovnike planete – metropola svih metropola, visoko pozicionirana na listi želja.

Grad svjetlosti. San svakog fotografa. Grad u kome svaka ulica ima bar jednu znamenitost koja se nalazi u nekom priručniku istorije, turističkom vodiču ili enciklopediji umjetnosti. Za Francuze, Pariz je centar svijeta. Za ostale stanovnike planete – metropola svih metropola, visoko pozicionirana na listi želja.

Denis Bašić