Šarena džamija u Travniku

Šarena džamija u Travniku koja je sa svojim jedinstvenim i originalnim stilom oduvijek izazivala divljenje i vjekovima predstavljala posebnu i nezaobilaznu turističku atrakciju. Oslikana je neobičnim ornamentima rascvjetalog drveća, vinove loze i jablanova, a krase je i kaligrafski detalji na arapskom jeziku.

Šarena džamija u Travniku jedan je od najpoznatijih i najznačajnijih kulturno-historijskih objekata na području srednje Bosne i nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine.

Od 1757. godine zvali su je i Ćamilija po svom obnovitelju Ćamil Ahmed-paši koji je pod njom sagradio bezistan sa dva ulaza i deset dućana, te još sedamdeset dućana oko nje. Tom prilikom je uz džamiju izgrađena i česma sa četiri lule i u nju dovedena voda iz već postojećeg vodovoda.

Od 1815. godine nosi naziv Sulejmanija, po Sulejman-paši Skopljaku koji ju je obnovio nakon požara 1815. godine. On je stolovao u Travniku od 27. oktobra 1815. do 23. januara 1818. godine. Za održavanje džamije ostavio je bogat, vezirski vakuf, a samoj džamiji je poklonio i ostavio na čuvanje visoko tursko odlikovanje koje je on primio za vojne zasluge.

O dešavanjima u vezi sa Šarenom džamijom od 1815. godine do danas se malo zna. Iz historijskih podataka zaključuje se da je tokom bombardiranja Travnika u II svjetskom ratu porušen zapadni ugao objekta i već 1945. godine je on obnovljen.

Enterijer Sulejmanije (šarene) džamije je posebno bogato dekorisan. Naročito se ističu lijepo slikane ornamentalne partije nad mihrabom i lučnim poljima nad prozorima.

Na galeriji iznad prozora u kaligraf­ski izvedenom arapskom pismu ispisana su imena najbližih ashaba Muhammeda, s.a.v.s. Živopisno je ukrašena kaseti­rana tavanica i drveni stubovi koji nose galeriju i stropnu konstrukciju.

Jedinstvena je i po tome što se munara ove džamije nalazi s lijeve strane, a ne s desne, i jedina je u Bosni i Hercegovini kao takva.

Foto: Samir Zahirović

Zato što jedan članak nije dovoljan….

10 RAZLOGA ZAŠTO POSJETITI TRAVNIK

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content